Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thứ Sáu, 21/08/2009

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết bộ đang hoàn thiện dự án "Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010", dự kiến trình Chính phủ xem xét phê duyệt trong tháng 8 này.

Đây là cơ sở cho việc đánh giá và hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2011 - 2020, đặc biệt là việc quy hoạch khống chế đất trồng lúa nước và đất lâm nghiệp cần bảo vệ để đảm bảo an ninh lương thực và bảo vệ môi trường.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của dự án là rà soát một số chỉ tiêu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm kê tình hình giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất: kiểm kê đất đai năm 2010 còn tiến hành điều tra một số các chỉ tiêu khác nhằm đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đến năm 2010, làm căn cứ lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020. Một nhiệm vụ nữa là xác định diện tích tự nhiên trong địa giới hành chính.

Việc rà soát địa giới hành chính và giải quyết tranh chấp địa giới hành chính cần có dự án riêng thực hiện trong năm 2010 và các năm tiếp theo. Ngoài ra, trong đợt kiểm kê đất đai năm 2010 đối với các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất sẽ kê khai số thửa đất đang quản lý, sử dụng, số thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong một tờ kê khai riêng.

(Theo TBKTSG)

 
Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc